Groei met ons mee!

Word nu lid

Brief college B&W Coronaregels

De afgelopen maanden hebben we in Nederland met z’n allen hard gewerkt om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen. Met een knap resultaat, dat vooropgesteld. Maar het virus is helaas nog altijd onder ons. Het aantal besmettingen is de afgelopen weken aan het toenemen, ook in deze regio. Niet alleen deze oplopende besmettingscijfers baren ons zorgen, maar ook het gedrag van een steeds grotere groep mensen.

De laatste tijd signaleren we, zowel binnen onze gemeente als ook in de veiligheidsregio Kennemerland, dat voor sommigen de noodzaak blijkt af te nemen om de geldende maatregelen op te volgen. Niet iedereen houdt 1,5 meter afstand van anderen en niet iedereen blijft bij verkoudheidsklachten thuis of laat zich testen. Verder zien we in de detailhandel dat protocollen om coronabesmettingen tegen te gaan, niet langer in elke winkel secuur worden nageleefd. Zo worden niet overal wagentjes en mandjes schoongemaakt, terwijl dit voorheen wél goed werd gedaan.

Hierdoor ontstaan onveilige situaties en neemt de kans op besmetting toe. Dat willen we niet. Daarom vragen we u de maatregelen in uw winkel nog weer eens flink onder de aandacht te brengen. Samen met uw medewerkers, gericht op uw klanten. Als winkelier vervult u een belangrijke rol in deze gemeente en hebt u veel contact met de inwoners. Het coronavirus onder controle houden; dat doen we samen. Vandaar dat wij een beroep op u doen, om samen met uw medewerkers ervoor te zorgen dat uw klanten 1,5 meter afstand van elkaar (kunnen) houden en de hygiëneregels in acht nemen.

We hebben de inzet van iedereen hard nodig. We zijn ons ervan bewust dat een deel van de ondernemers er serieus op toeziet dat de noodzakelijke maatregelen in hun winkel of supermarkt daadwerkelijk worden nageleefd. Dat neemt niet weg dat we ook verslapping constateren, hetgeen ons heeft doen besluiten hier strenger op te gaan toezien. Zoals premier Mark Rutte vorige week al aankondigde tijdens de persconferentie, kan lokaal extra worden gehandhaafd om grip te houden op de verspreiding van het virus. Winkeliers die zich onvoldoende inspannen op het naleven van de protocollen in hun zaak, riskeren een sanctie.

Het is cruciaal dat we op een gezonde, veilige manier contact met elkaar hebben. Laten we de vrijheden behouden die we hebben teruggekregen doordat we ons goed aan de maatregelen hielden. Het zou een enorme stap terug betekenen als we laconiek worden, de besmettingen verder toenemen en de regels weer verscherpt moeten worden.

We doen dit niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. Voor uw medewerkers en klanten, voor hun familie en vrienden en daarmee voor de kwetsbaren en niet in de laatste plaats voor de medewerkers in de zorg die nog aan het bijkomen zijn van de eerste coronagolf.

Alleen samen houden we corona onder controle.

Dank voor uw inzet!

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer