Groei met ons mee!

Word nu lid

Over ons

Doelstelling

Het bestuur van Ondernemend Hoofddorp wordt gevormd door vertegenwoordigers van de diverse bedrijvenlocaties.

Op deze manier worden door rapportage in het bestuur de belangen van de verschillende secties het meest doeltreffend gediend.

Netwerken

Met het regelmatig organiseren van informele bijeenkomsten bieden wij onze leden de gelegenheid hun netwerk te onderhouden en uit te breiden. Regelmatig wordt er een ‘Ondernemerscafé’ gehouden, afwisselend bij onze horeca-leden, maar ook een bedrijfsbezoek is een goede gelegenheid om te netwerken en overige leden te ontmoeten.

Belangenbehartiging

Als ondernemer in Hoofddorp of omgeving heeft u dagelijks te maken met zaken als bereikbaarheid, infrastructuur, veiligheid en andere ontwikkelingen in uw bedrijfsomgeving. Ondernemend Hoofddorp ziet het als haar taak de vinger aan de pols te houden en er voor te zorgen dat u optimaal kunt ondernemen in een voor iedereen goed bereikbare en veilige omgeving. Onze voorzitter bezoekt de voor onze leden interessante sessies van de gemeenteraad en spreekt indien nodig in.

Zakelijk voordeel

Als lid van Ondernemend Hoofddorp bieden wij u de gelegenheid uw bedrijf of product onder de aandacht te brengen door middel van een presentatie tijdens een van de bijeenkomsten of met het organiseren van een bedrijfbezoek. Een prima middel om u te profileren bij uw collega-ondernemers. Tevens betalen leden een gereduceerd tarief voor deelname aan bijeenkomsten waar een eigen bijdrage voor wordt gevraagd.

Ondernemend Hoofddorp Magazine

Het Ondernemend Hoofddorp Magazine verschijnt eens per kwartaal en wordt in een oplage van 1250 exemplaren verspreid onder de leden van Ondernemend Hoofddorp en een groot aantal bedrijven in Hoofddorp. In het magazine wordt ruim aandacht besteed aan alles wat u als ondernemer en lid van Ondernemend Hoofddorp aangaat: ontwikkelingen op en rond uw bedrijfsomgeving, berichten van en over onze leden en hun activiteiten, verenigingsnieuws…. Het Ondernemend Hoofddorp Magazine biedt onze leden tevens de mogelijkeid om tegen gereduceerd tarief te adverteren, waarmee uw boodschap direct onder de aandacht van een groot aantal geinteresseerde lezers wordt gebracht.

Samenwerkingsverbanden

Ondernemend Hoofddorp heeft in 2005 samen met de Ondernemers Vereniging Haarlemmermeer Zuid (OVHZ) het initiatief genomen tot de oprichting van het Haarlemmermeers Ondernemers Platform, kortweg HOP. Het platform is een samenwerkingsverband tussen vrijwel alle ondernemers- en winkeliersverenigingen in Haarlemmermeer, VNO-NCW West en MKB Haarlemmermeer-Schiphol, om samen gemeenschappelijke belangen te behartigen.