Groei met ons mee!

Word nu lid
  • Home
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Welkom op de website van Ondernemend Hoofddorp.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?
Ondernemend Hoofddorp is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG).

Welke gegevens worden verzamelt en verwerkt door Ondernemend Hoofddorp?
Gebruikersgegevens:
 Ondernemend Hoofddorp verzamelt en verwerkt de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij het aangaan van het lidmaatschap of registratie op de site wordt gevraagd om uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en adres te geven.

Door het aangaan van het lidmaatschap bent u akkoord met de vermelding van uw gegevens op de website, die openbaar is. Tevens gaat u akkoord met vermelding in de deelnemerslijst op de site, indien u zich heeft aangemeld voor een evenement van Ondernemend Hoofddorp.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Ondernemend Hoofddorp uw persoonsgegevens? 
Ondernemend Hoofddorp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • – om gebruik van de website mogelijk te maken;
  • – om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;
  • – om u te kunnen benaderen met informatie over onze bijeenkomsten, bijvoorbeeld d.m.v. een Nieuwsbrief. Hierna kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in  wordt geboden.
  • – Om de dienstverlening te verbeteren.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Ondernemend Hoofddorp zal uw gegevens nimmer zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij hiertoe een wettelijke basis bestaat.

Op welke wijze beschermt Ondernemend Hoofddorp uw persoonsgegevens?

Ondernemend Hoofddorp zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de door Ondernemend Hoofddorp vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Ondernemend Hoofddorp over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Ondernemend Hoofddorp via info@ondernemendhoofddorp.nl.

Nieuwsbrieven

U ontvangt onze nieuwsbrief wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld. U kunt zich na aanmelding te allen tijden weer afmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrief. Hiervoor kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief aanwezig is, of door contact op te nemen met info@ondernemendhoofddorp.nl.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Ondernemend Hoofddorp? 

De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de informatie van één van de leden klikt, de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Ondernemend Hoofddorp heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. Ondernemend Hoofddorp accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van Ondernemend Hoofddorp heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen. 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Bovenstaande privacyverklaring is gepubliceerd op de website op 5 mei 2018.