Groei met ons mee!

Word nu lid

Van werk-naar-werk RWC Groot Amsterdam

 

Heeft u door de coronacrisis (tijdelijk) te veel personeel? 

Ondernemers kunnen elkaar helpen door personeel waar (tijdelijk) geen werk meer voor is te laten plaatsen bij ondernemers met een tekort aan personeel. Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam (RWC) helpt daarbij. RWC verbindt werkgevers met onder- en overcapaciteit in de regio en brengt vraag en aanbod van personeel in verschillende sectoren bij elkaar. Samen met werkgevers, overheid, UWV, opleiders, sectororganisaties en andere netwerkpartners creëert RWC oplossingen om mensen van werk naar werk te begeleiden en werkgevers in de regio te ondersteunen. Deze dienstverlening is kosteloos.

RWC Groot-Amsterdam helpt als u (tijdelijk) geen werk heeft voor personeel

 1. We brengen eerst uw behoefte in kaart tijdens een persoonlijk gesprek en bespreken hoe u de ‘werk naar werk’ begeleiding van uw medewerkers ziet.

 2. Op basis van uw behoefte, brengen we u in contact met regionale werkgevers en partners in verschillende sectoren.
  Samen zoeken we naar oplossingen en instrumenten om uw personeel van werk naar werk te begeleiden.

 3. Is er een oplossing? Dan adviseren en ondersteunen we u en uw medewerkers. Zo zorgen we dat de overstap van uw medewerkers zo soepel mogelijk verloopt. Daarbij adviseren we u over steunregelingen waar u aanspraak op kunt maken.

 4. We houden contact met u en het lenende bedrijf en bewaken de voortgang.
  Ook in een veranderende situatie blijven we u, in goed overleg met alle betrokkenen, begeleiden.

Voordelen van werken met RWC

 • Een vast aanspreekpunt bij RWC
 • Oplossingen en advies op maat om personeel van werk naar werk te helpen
 • Actuele informatie over kansen in de diverse sectoren van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam
 • Verbinding met een groot netwerk van werkgevers, opleiders en overheden in de regio voor onder andere om- en bijscholingsmogelijkheden en andere instrumenten en samenwerkingen
 • Toegang tot het online matchingsplatform HalloWerk Naar Werk waarop werkgevers en werknemers rechtstreeks contact kunnen leggen
 • Een manier om invulling te geven aan verantwoordelijk werkgeverschap

Aan de slag:  Help personeel van werk naar werk.
Neem contact op met RWC Groot-Amsterdam of RWC Schiphol door te mailen naar info@grootamsterdamwerktdoor.nl
Wilt u aan de slag met het matchingsplatform HalloWerk Naar Werk? Mail dan naar servicedesk@grootamsterdamwerktdoor.nl

 

Samen houden we mensen aan het werk en de economie draaiende.

page1image30967104 page1image30973248 page1image30973056